بازخوانی احادیث خلفای دوازده گانه پیامبر با تأکید بر منابع اهل سنت
48 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » زمستان 1390 - شماره 27 (26 صفحه - از 149 تا 174)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بسیاری از منابع تفسیری، تاریخی و روایی سنی و شیعه آمده است که رسول الله| از دوازده جانشین خود خبر داده و بنا به نقل «مسلم» در کتاب «صحیح»، عزت اسلام به این دوازده جانشین بستگی دارد. با وجود این اسناد، متکلمین اهل سنت به علل مختلف نخواسته اند مصادیق راستین ایشان را معرفی یا تایید کنند و تفسیرهای غیر منصفانه ای دراین باره ارائه نموده اند. در این مقاله، ضمن نقل برخی از اقوال اهل سنت و مقایسه آنها با یکدیگر، تعداد، نام و خصوصیات این جانشینان و مصادیق راستین آن، بررسی خواهد شد. نوشتار پیش رو، براساس منابع اهل سنت و نظریه اندیشمندان ایشان تدوین شده است. کلیدواژه ها : خلفای دوازده گانه ،منابع اهل سنت ،احادیث خلافت ،آیه تبلیغ ،آیه انذار
آدرس اینترنتی